ป้ายกำกับ: กินยาสมินแล้วอ้วน

ยาสมิน ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน

ครอบครัวสุขสันต์เป็นคำนิยามที่คนมีครอบครัวชื่นชอบที่สุด มันคือการที่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาและทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อในอดีตสังคมไทยจะเป็นครอบครัวขยาย คือ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน จะอยู่รวมกัน ในปัจจุบันสังคมได้มีการแปรเปลี่ยนไป เป็นครอบครัวเดี่ยวสะส่วนใหญ่ คือ มี พ่อ แม่ ลูก จากสภาวะเศรษฐก […]

Back To Top