ป้ายกำกับ: Consonant cluster

cluster (คลัสเตอร์)

คลัสเตอร์ หมายึง กลุ่มก้อน สามารถใช้ได้กับทุกศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น เกษตร อุตสาหกรรม การเจ็บป่วย(ระบาดวิทยา) แต่ที่ได้ยินบ่อย ๆ ในตอนนี้ก็ไม่พ้นทางระบาดวิทยา ใช้ในการพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน ในระยะเวลาใกล้ ๆ กัน ในกรณีของสถานการณ์โควิด สามารถเป็นได้ทั้งสถานที่ กิจกรรม […]

Back To Top