ป้ายกำกับ: เป็นไทรอยด์ ห้ามกิน

ไทรอยด์ต่ำ การดูแลตัวเอง

ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะหลาย ๆ ส่วนเข้าด้วยกัน ซึ่งอวัยวะทุกส่วนในร่างกายล้วนมีสำคัญต่างกันไป ต่อมไทรอยด์เองก็ถือเป็นอวัยวะที่สำคัญเพราะมีหน้าที่ผลิตและควบคุมระดับฮอร์โมนภายในร่างกาย คอยสร้างสมดุลให้กับร่างกาย ถ้าหากต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติก็จะส่งผลให้ฮอร์โมนในร่างกายไม่ปกติ และขาดความสมดุลไปด้วย ไฮโป […]

Back To Top