ป้ายกำกับ: โรคจิต ภาษาอังกฤษ

โรคจิต ภาวะอาการทางจิต

“โรคจิต” หลายครั้งที่ถูกใช้เป็นคำด่าทอ ในการกระทำแผลง ๆ แท้จริงแล้วเป็นปัญหาสุขภาพจิต คือ ภาวะอาการทางจิตที่มักมีอาการหลงผิดไปจากความเป็นจริง ประสาทหลอน หูแว่ว เห็นภาพหรือรับรู้ในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง อาการโรคจิตหรือวิกลจริตนี้ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งปัจจัยภายใน เช่น ความผิดปกติทางจิตต่าง ๆ อาก […]

Back To Top