ป้ายกำกับ: โรคโควิด 19 กรมควบคุมโรค

rapid test ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง  

โควิด-19 ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป  มันยังคงอยู่กับเราอีกนานและใกล้ตัวเข้ามาทุกที วนเวียนอยู่รอบ ๆ ตัวเรา  การใช้ชีวิตต้องปรับเปลี่ยนไปให้เข้ากับสถานการณ์ ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง  เมื่อมีความผิดปกติหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยต้องรีบคัดกรองตัวเองเพื่อจะได้ เข้ารับการรักษาได้ทันทวงที ปัจจุบันจึงมีการคัดก […]

Back To Top