ป้ายกำกับ: fit to fly คือ

Fit-to-Fly health certificate

การเดินทางไปท่องเที่ยว ไปดูงาน ไปทำงาน ที่ต่างประเทศต้องมีการเตรียมตัวก่อนเดินทาง ไม่ว่าจะเสื้อผ้า ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และสิ่งสำคัญคือเอกสารประกอบการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น พลาสปอร์ต วีซ่า ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพพร้อมเดินทางทางอากาศสำคญอย่างมาก ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีโรคระบาดอยู่เช่นนี้ ซึ่งแต่ […]

Back To Top