ยาสมิน ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน

ยาสมิน

ครอบครัวสุขสันต์เป็นคำนิยามที่คนมีครอบครัวชื่นชอบที่สุด มันคือการที่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาและทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อในอดีตสังคมไทยจะเป็นครอบครัวขยาย คือ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน จะอยู่รวมกัน ในปัจจุบันสังคมได้มีการแปรเปลี่ยนไป เป็นครอบครัวเดี่ยวสะส่วนใหญ่ คือ มี พ่อ แม่ ลูก จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นการคุมกำเนิดจึงได้เข้ามามีบทบาทค่อยข้างมาก

การคุมกำเนิดเป็นวิธีป้องกันการตั้งครรภ์สำหรับคนที่อยู่ในช่วงยังไม่พร้อมมีบุตร ซึ่งมีหลากหลายวิธีจะเลือกวิธีไนนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แบบถาวรและชั่วคราว การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และได้รับความนิยมที่สุด

ยาเม็ดคุมกำเนิด (Oral contraceptive pill หรือ Birth control pill) เป็นยาที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนเพศหญิง (เอสโตรเจนและโปรเจสโตเจน) ออกฤทธิ์ยับยั้งการตกไข่ ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกมีสภาพไม่พร้อมต่อการฝังตัวของตัวอ่อน และทำให้มูกที่ปากมดลูกมีความเหนียวข้นขึ้น จนเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนตัวของอสุจิให้ไม่สามารถเข้าไปปฏิสนธิกับไข่ได้

ยาเม็ดคุมกำเนิดแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1.ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน (Postcoital pill)

2.ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว (Progestrogen-only pills – POP) จะมีฮอร์โมนโปรเจสโตเจนเพียงอย่างเดียว

3.ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (Combined Oral Contraceptive – COC) ประกอบด้วยตัวยาทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสโตเจน

ยาเม็ดคุมกำเนิด

ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน (Postcoital pill)

เป็นการคุมกำเนิดที่ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ในกรณีที่ฉุกเฉินจริง ๆ เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ป้องกันได้ประมาณ 85% หมายความถึงจะรับประทานยาก็ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ การกินยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ไม่ควรเกิน 3 วันหรือ 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และไม่ควรกินมากกว่า 2 แผง (4 เม็ด) ภายในรอบเดือนเดียว เนื่องจากยาจะส่งผลให้ระบบสืบพันธุ์สร้างฮอร์โมนผิดปกติ อาจจะมีเลือดออกทางช่องคลอด หรือประจำเดือนขาดหายไป

ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว (Progestrogen-only pills – POP)

เป็นยาคุมกำเนิดที่มีโปรเจสโตเจนเพียงอย่างเดียว เป็นยาคุมกำเนิดที่ทำออกมาเพื่อลดอาการข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจน จะมี 28 เม็ดต่อแผง กินได้ทุกวันโดยไม่ต้องหยุด เมื่อกินหมดแล้วก็กินแผงใหม่ต่อได้เลย ไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน (เพราะไม่มีเอสโตรเจน) แต่อาจมีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบ้าง หรือประจำเดือนอาจขาดโดยไม่ได้ตั้งครรภ์ก็ได้ ส่วนชนิดที่มีจำหน่ายก็คือ ยี่ห้อซีราเซท (Cerazette) และยี่ห้อเอ็กซ์ลูตอน (Exluton)

ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (Combined Oral Contraceptive – COC)

เป็นยาคุมกำเนิดที่ประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสโตเจนในเม็ดเดียว ซึ่งแยกออกเป็น 2 แบบ คือ

1.แบบที่ฮอร์โมนทั้งสองชนิดไม่เท่ากัน

เป็นการเลียนแบบการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายแบบ 2 ระยะ  เริ่มจากช่วงต้นรอบเดือนจะมีเอสโตรเจนสูงกว่าโปรเจสโตเจน ส่วนช่วงปลายรอบเดือนจะมีโปรเจสโตเจนมากกว่าเอสโตรเจน ซึ่งจะมี 2 สี คือ 7 เม็ดแรกเป็นสีหนึ่ง และ 15 เม็ดหลังเป็นอีกสีหนึ่ง เช่น ยาคุมกำเนิดยี่ห้อออยเลซ (Oilezz)

เป็นเลียนแบบการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายมากที่สุดมี 3 ระยะ  โดยจะมีเอสโตรเจนต่ำอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงต้นและช่วงปลายรอบเดือน ส่วนกลางเดือนจะมีปริมาณเอสโตรเจนมาก ส่วนโปรเจสโตเจนจะมีปริมาณต่ำในช่วงต้นและสูงสุดในช่วงปลายรอบเดือน จะมี 3 สี แบ่งเป็น 6 เม็ด 5 เม็ด และ 10 เม็ด รวมเป็น 21 เม็ด (อาจจะมีแป้งเพิ่มอีก 7 เม็ด รวมเป็น 28 เม็ดก็ได้) เช่น ยาคุมกำเนิดยี่ห้อไตรควีล่าร์ (Triquilar), ไตรนอร์ดิออล (Trinordiol) และไตรไซเลส (Tricilest)

2.แบบที่มีฮอร์โมนทั้งสองชนิดเท่ากันทุกเม็ด

เป็นชนิดที่มีเอสโตรเจนและโปรเจสโตเจนในขนาดคงที่เท่ากันทุกเม็ด ใน 1 ชุดจะมี 21-22 เม็ด และมีสีเดียวกัน แต่บางชนิดอาจเพิ่มเม็ดแป้งหรือยาบำรุงที่มีสีแตกต่างกันออกไปอีก 7 วัน เพื่อกันการลืมกินยาแผงต่อไป ซึ่งมีขายมากกว่า 10 ยี่ห้อ เช่น ยาสมิน (Yasmin), ยาส (Yaz), ไดแอน (Diane), แอนนา (Anna), เมอซิลอน (Mercilon), เมลลิแอน (Meliane), มาวีลอน (Marvelon), ไซเลส (Cilest), และไกเนร่า (Gynera) โดยที่นิยมมากก็หนีไม่พ้น ยาสมิน (Yasmin)

ยาสมิน

ยาสมิน(Yasmin) 

เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมชนิดฮอร์โมนต่ำ แต่ละเม็ดประกอบด้วยฮอร์โมนเพศหญิง 2 ชนิดที่แตกต่างกัน ผลข้างเคียงช่วยลดสิวได้ ลดความมันของผิวและเส้นผม และมีฤทธิ์ลดการบวมน้ำ ทำให้ไม่อ้วน ไม่บวมน้ำ หรือไม่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มจากการคั่งน้ำในร่างกายกลไกการออกฤทธิ์ของยา คือ ยับยั้งการตกไข่ ยับยั้งการเจาะของอสุจิ ร่วมกับการทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวลดโอกาสการฝังตัวของตัวอ่อน 

รับประทานยาต่อเนื่อง ตั้งแต่เม็ดที่ 1 ตามลูกศร วันละ 1 เม็ด ประกอบด้วย drospirenone 3 mg และ ethinyl estradiol 0.03 mg ลักษณะเม็ดกลมนูน เคลือบฟิล์ม สีเหลืองนวล แผงละ 21 เม็ด 

ยาบางชนิดหากกินร่วมกับยาคุมยาสมินจะทำให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลง เช่น

1.ยารักษาลมชัก เช่น phenytoin

2.ยารักษาโรควัณโรค เช่น rifampicin

3.ยารักษาโรคติดเชื้อ HIV และ ไวรัสตับอักเสบ ซี

4.ยารักษาโรคติดเชื้อรา เช่น Itraconazole

5.ยารักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย กลุ่ม macrolide เช่น clarithromycin

6.ยารักษาโรคหัวใจบางชนิด ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มยาต้านแคลเซียม เช่นverapamil , diltiazem

7.ยารักษาโรคข้ออักเสบ โรคข้อต่อ เช่น etoricoxib

วิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด

วิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด

ชนิดแผง 21,22 เม็ด

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของรอบเดือน(วันแรกของประจำเดือน)ไม่เกินวันที่ 5 ของรอบประจำเดือนทุกวันรับประทานจนหมดแผง ควรใช้เวลาดิมทุกวัน สำหรับชนิด 21 เม็ดให้หยุดยา 7 วัน หยุดยา 6 วันสำหรับชนิด 22 เม็ด ระหว่างหยุดยา 2-4 วันจะมีเลือดประจำเดือนมา เมื่อหยุดยาครบกำหนดให้เริ่มแผงใหม่ตามวิธีเดิม

ชนิดแผง 28 เม็ด

เริ่มในวันแรกของรอบประจำเดือนกินยาตามทิศทางที่ลูกศรกำกับจนหมดแผง และกินแผงใหม่โดยไม่ต้องหยุด ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นยาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ การลืมกินยาอาจจะทำให้เกิดผลเสีย เช่น ทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอยถ้าลืมบ่อย ๆ อาจเกิดการตั้งครรภ์ ดังนั้นควรกินยาเวลาเดียวกันทุกวัน และหากลืมกินยาให้แก้ไขดังนี้

1.ลืมกินยาหนึ่งเม็ดให้กินทันทีที่นึกได้ และกินเม็ดต่อไปตามปกติ

2.ลืมกิน 2 เม็ดติดต่อกันในช่วง 2 สัปดาห์แรกให้กินยา 2 เม็ดติดต่อกัน 2 วัน แล้วกินต่อตามปกติจนหมดแผง ห้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย

3.ลืมกินยา 2 เม็ดติดกันในช่วงสัปดาห์ที่ 3 หรือลืมมากว่า 2 เม็ดในช่วงใดก็ตามให้หยุดยาแผงนั้นจนกว่าจะมีประจำเดือนจึงเริ่มแผงใหม่ ให้ใช้ถุงยางอนามัยหรืองดการร่วมเพศ

4.ลืมกินยามากกว่า 2 เม็ดให้หยุดยาคุมแล้วใช้วิธีอื่นคุมกำเนิดเมื่อประจำเดือนมาจึงเริ่มใหม่

ยาสมินเหมาะสำหรับสาว ๆ ที่ต้องการคุมกำเนิดแต่กลัวอ้วน เนื่องจากการออกฤทธิ์ของตัวยามีผลลดการบวมการคั่งของน้ำด้วยจึงส่งผลให้ไม่อ้วน ถูกใจสาว ๆ มาก ๆเพราะได้ผลถึง 2 อย่างในคราวเดียวกัน ซึ่งในยาคุมกำเนิดตัวอื่นจะมีผลข้างเคียงทำให้เจริญอาหารส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นในบรรดายาเม็ดคุมกำเนิดยาสมินจึงได้ความนิยมมากที่สุด

Back To Top