ป้ายกำกับ: ง่วงนอนตอนเย็น

นอนตอนเย็น ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทัน

ความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้การพักผ่อนและผ่อนคลายเกิดขึ้นได้ยากมาก นอกจากจะใช้วิธีที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตมาปรับเปลี่ยนและประยุกต์แทน เช่นการเลือกชนิดอาหารรับประทาน ปรับเปลี่ยนกิจกรรม การออกกำลังกาย ปรับเปลี่ยนการนอน ซึ่งการนอนหลับสนิท คือ การผ่อนคลายและคลายความเครียดที่ดีที่สุด การ […]

Back To Top