ป้ายกำกับ: ตรวจสุขภาพ คลินิก ราคา

ตรวจสุขภาพ เพื่อดูแลความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย

การตรวจสุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรค เพื่อดูแลความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและค้นหาความผิดปกติ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยจะมีทั้งการสอบถามประวัติอาการต่างๆของผู้ป่วย เช่น ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบันและอดีต วัติการผ่าตัด ประประ […]

Back To Top