ป้ายกำกับ: ฝั่งยาคุม รีวิว

ฝังยาคุม คุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่ออกฤทธิ์นาน

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่อำนวยให้ใช้รูปแบบชีวิตแบบครอบครัวเหมือนสมัยก่อน ที่ยิ่งมีลูกมากยิ่งดีจะได้มาช่วยกันทำงานหาเงิน จะเห็นได้ว่าครอบครัวในปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นครอบครัวเดี่ยวเสียส่วนใหญ่ การมีบุตรก็ยืดเวลาออกไปนานขึ้น และยังควบคุมปริมาณอีกด้วยหรือที่เรียกกันว่าเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณ การคุมกำเนิด […]

Back To Top