ป้ายกำกับ: เปรียบเทียบกล้ามเนื้อ 3 ชนิด

กล้ามเนื้อมีความสําคัญอย่างไร

การมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ คือ การที่สามารถทำกิจกรรมต่างในชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติ มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นโรคอ้วน มีรูปร่างสมส่วน  ซึ่งคนที่ออกกำลังกายและดูแลตัวเองสม่ำเสมอก็จะมีไขมันสะสมในร่างกายน้อยแต่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงได้สัดส่วน ซึ่งกล้ามเนื้อ เป็นเนื้อเยื่อที่พบในอวัยวะเกือบทุกชนิดในร […]

Back To Top