ป้ายกำกับ: SOS คือ โรค

สัญลักษณ์โรคซึมเศร้า

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้หลายคนต้องออกจากงาน และตกงาน มีความเครียดจากรายรับที่ลดลงแต่รายจ่ายยังคงเดิมซึ่งส่งผลให้หลายคนตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ทำให้รู้สึกเศร้า ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สิ้นหวัง หรือรู้สึกว่าตนเองด้อยค่า มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจตลอดจนถึงการใช้ชีวิตประ […]

Back To Top